Back to index

wims  3.65+svn20090927
Matrix3D.java
Go to the documentation of this file.
00001 /*
00002 * Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
00003 * SUN PROPRIETARY/CONFIDENTIAL. Use is subject to license terms.
00004 */
00005 
00008 class Matrix3D {
00009   float xx, xy, xz, xo;
00010   float yx, yy, yz, yo;
00011   float zx, zy, zz, zo;
00012   static final double pi = 3.14159265;
00014   Matrix3D () {
00015    xx = 1.0f;
00016    yy = 1.0f;
00017    zz = 1.0f;
00018   }
00020   void scale(float f) {
00021    xx *= f;
00022    xy *= f;
00023    xz *= f;
00024    xo *= f;
00025    yx *= f;
00026    yy *= f;
00027    yz *= f;
00028    yo *= f;
00029    zx *= f;
00030    zy *= f;
00031    zz *= f;
00032    zo *= f;
00033   }
00035   void scale(float xf, float yf, float zf) {
00036    xx *= xf;
00037    xy *= xf;
00038    xz *= xf;
00039    xo *= xf;
00040    yx *= yf;
00041    yy *= yf;
00042    yz *= yf;
00043    yo *= yf;
00044    zx *= zf;
00045    zy *= zf;
00046    zz *= zf;
00047    zo *= zf;
00048   }
00050   void translate(float x, float y, float z) {
00051    xo += x;
00052    yo += y;
00053    zo += z;
00054   }
00056   void yrot(double theta) {
00057    theta *= (pi / 180);
00058    double ct = Math.cos(theta);
00059    double st = Math.sin(theta);
00060 
00061    float Nxx = (float) (xx * ct + zx * st);
00062    float Nxy = (float) (xy * ct + zy * st);
00063    float Nxz = (float) (xz * ct + zz * st);
00064    float Nxo = (float) (xo * ct + zo * st);
00065 
00066    float Nzx = (float) (zx * ct - xx * st);
00067    float Nzy = (float) (zy * ct - xy * st);
00068    float Nzz = (float) (zz * ct - xz * st);
00069    float Nzo = (float) (zo * ct - xo * st);
00070 
00071    xo = Nxo;
00072    xx = Nxx;
00073    xy = Nxy;
00074    xz = Nxz;
00075    zo = Nzo;
00076    zx = Nzx;
00077    zy = Nzy;
00078    zz = Nzz;
00079   }
00081   void xrot(double theta) {
00082    theta *= (pi / 180);
00083    double ct = Math.cos(theta);
00084    double st = Math.sin(theta);
00085 
00086    float Nyx = (float) (yx * ct + zx * st);
00087    float Nyy = (float) (yy * ct + zy * st);
00088    float Nyz = (float) (yz * ct + zz * st);
00089    float Nyo = (float) (yo * ct + zo * st);
00090 
00091    float Nzx = (float) (zx * ct - yx * st);
00092    float Nzy = (float) (zy * ct - yy * st);
00093    float Nzz = (float) (zz * ct - yz * st);
00094    float Nzo = (float) (zo * ct - yo * st);
00095 
00096    yo = Nyo;
00097    yx = Nyx;
00098    yy = Nyy;
00099    yz = Nyz;
00100    zo = Nzo;
00101    zx = Nzx;
00102    zy = Nzy;
00103    zz = Nzz;
00104   }
00106   void zrot(double theta) {
00107    theta *= (pi / 180);
00108    double ct = Math.cos(theta);
00109    double st = Math.sin(theta);
00110 
00111    float Nyx = (float) (yx * ct + xx * st);
00112    float Nyy = (float) (yy * ct + xy * st);
00113    float Nyz = (float) (yz * ct + xz * st);
00114    float Nyo = (float) (yo * ct + xo * st);
00115 
00116    float Nxx = (float) (xx * ct - yx * st);
00117    float Nxy = (float) (xy * ct - yy * st);
00118    float Nxz = (float) (xz * ct - yz * st);
00119    float Nxo = (float) (xo * ct - yo * st);
00120 
00121    yo = Nyo;
00122    yx = Nyx;
00123    yy = Nyy;
00124    yz = Nyz;
00125    xo = Nxo;
00126    xx = Nxx;
00127    xy = Nxy;
00128    xz = Nxz;
00129   }
00131   void mult(Matrix3D rhs) {
00132    float lxx = xx * rhs.xx + yx * rhs.xy + zx * rhs.xz;
00133    float lxy = xy * rhs.xx + yy * rhs.xy + zy * rhs.xz;
00134    float lxz = xz * rhs.xx + yz * rhs.xy + zz * rhs.xz;
00135    float lxo = xo * rhs.xx + yo * rhs.xy + zo * rhs.xz + rhs.xo;
00136 
00137    float lyx = xx * rhs.yx + yx * rhs.yy + zx * rhs.yz;
00138    float lyy = xy * rhs.yx + yy * rhs.yy + zy * rhs.yz;
00139    float lyz = xz * rhs.yx + yz * rhs.yy + zz * rhs.yz;
00140    float lyo = xo * rhs.yx + yo * rhs.yy + zo * rhs.yz + rhs.yo;
00141 
00142    float lzx = xx * rhs.zx + yx * rhs.zy + zx * rhs.zz;
00143    float lzy = xy * rhs.zx + yy * rhs.zy + zy * rhs.zz;
00144    float lzz = xz * rhs.zx + yz * rhs.zy + zz * rhs.zz;
00145    float lzo = xo * rhs.zx + yo * rhs.zy + zo * rhs.zz + rhs.zo;
00146 
00147    xx = lxx;
00148    xy = lxy;
00149    xz = lxz;
00150    xo = lxo;
00151 
00152    yx = lyx;
00153    yy = lyy;
00154    yz = lyz;
00155    yo = lyo;
00156 
00157    zx = lzx;
00158    zy = lzy;
00159    zz = lzz;
00160    zo = lzo;
00161   }
00162 
00164   void unit() {
00165    xo = 0;
00166    xx = 1;
00167    xy = 0;
00168    xz = 0;
00169    yo = 0;
00170    yx = 0;
00171    yy = 1;
00172    yz = 0;
00173    zo = 0;
00174    zx = 0;
00175    zy = 0;
00176    zz = 1;
00177   }
00182   void transform(float v[], int tv[], int nvert) {
00183    float lxx = xx, lxy = xy, lxz = xz, lxo = xo;
00184    float lyx = yx, lyy = yy, lyz = yz, lyo = yo;
00185    float lzx = zx, lzy = zy, lzz = zz, lzo = zo;
00186    for (int i = nvert * 3; (i -= 3) >= 0;) {
00187      float x = v[i];
00188      float y = v[i + 1];
00189      float z = v[i + 2];
00190      tv[i  ] = (int) (x * lxx + y * lxy + z * lxz + lxo);
00191      tv[i + 1] = (int) (x * lyx + y * lyy + z * lyz + lyo);
00192      tv[i + 2] = (int) (x * lzx + y * lzy + z * lzz + lzo);
00193    }
00194   }
00195   public String toString() {
00196    return ("[" + xo + "," + xx + "," + xy + "," + xz + ";"
00197        + yo + "," + yx + "," + yy + "," + yz + ";"
00198        + zo + "," + zx + "," + zy + "," + zz + "]");
00199   }
00200 }