Back to index

salome-paravis  6.5.0
Functions | Variables
demo_14_med Namespace Reference

Functions

def medread

Variables

tuple testdir = os.getenv("TESTDIR")
tuple pvdata = os.getenv("PVDATA")

Function Documentation

def demo_14_med.medread (   path,
  impth 
)

Definition at line 32 of file demo_14_med.py.

00032 
00033 def medread (path, impth):
00034  print '============================================================'
00035 
00036  if os.path.exists(path):
00037   filelist = os.listdir(path)
00038   num = len (filelist)
00039   
00040   for i in range(num):
00041    fname = str(filelist[i])
00042    if fname.rfind(".med") > -1:
00043     v = GetRenderView()
00044     v.UseLight = 1
00045     v.CameraPosition = [0.0, 0.0, 6.7]
00046     v.LightSwitch = 0
00047     v.CameraClippingRange = [4.5, 9.5]
00048     v.LODThreshold = 5.0
00049     v.Background = [0., 0., 0.]
00050     v.CameraParallelScale = 1.8
00051     
00052     file_med = MEDReader( FileName=(path + fname))
00053     
00054     time.sleep(10)
00055     SetActiveSource(file_med)
00056     Show()
00057     ##Show (file_med, view=v)
00058     ##Render(view=v)
00059     Render()
00060     time.sleep(10)
00061     WriteImage(filename = (impth + "medFile_" + str(i+1) + ".png"), view=v, Magnification=2)
00062     print str(i+1), "Shown file is: ", fname
00063     
00064     Delete(v)
00065     v1 = CreateRenderView()
00066     SetActiveView(v1)
00067     

Here is the call graph for this function:


Variable Documentation

tuple demo_14_med.pvdata = os.getenv("PVDATA")

Definition at line 69 of file demo_14_med.py.

tuple demo_14_med.testdir = os.getenv("TESTDIR")

Definition at line 68 of file demo_14_med.py.