Back to index

salome-med  6.5.0
Public Member Functions
MEDLoaderTest.MEDLoaderTest Class Reference

List of all members.

Public Member Functions

def testMesh1DRW
def testMesh2DCurveRW
def testMesh2DRW
def testMesh3DSurfRW
def testMesh3DRW
def testFieldRW1
def testFieldRW2
def testFieldRW3
def testMultiMeshRW1
def testFieldProfilRW1
def testFieldGaussRW1
def testFieldGaussNERW1
def testMesh3DSurfShuffleRW
def testMultiFieldShuffleRW1
def testWriteUMeshesRW1
def testFieldNodeProfilRW1
def testFieldNodeProfilRW2
def testMixCellAndNodesFieldRW1
def testGetAllFieldNamesRW1

Detailed Description

Definition at line 26 of file MEDLoaderTest.py.


Member Function Documentation

Definition at line 313 of file MEDLoaderTest.py.

00313 
00314   def testFieldGaussNERW1(self):
00315     fileName="Pyfile14.med";
00316     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnGaussNE_1();
00317     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,True);
00318     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadField(MEDLoader.ON_GAUSS_NE,fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),1,5);
00319     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00320     pass

Definition at line 305 of file MEDLoaderTest.py.

00305 
00306   def testFieldGaussRW1(self):
00307     fileName="Pyfile13.med";
00308     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnGauss_1();
00309     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,True);
00310     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadField(MEDLoader.ON_GAUSS_PT,fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),1,5);
00311     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00312     pass

Definition at line 402 of file MEDLoaderTest.py.

00402 
00403   def testFieldNodeProfilRW1(self):
00404     fileName="Pyfile19.med";
00405     fileName2="Pyfile20.med";
00406     m=MEDLoaderDataForTest.build2DMesh_1();
00407     nbOfNodes=m.getNumberOfNodes();
00408     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh(fileName,m,True);
00409     f1=MEDLoader.MEDCouplingFieldDouble.New(MEDLoader.ON_NODES,MEDLoader.ONE_TIME);
00410     f1.setName("VFieldOnNodes");
00411     f1.setMesh(m);
00412     array=MEDLoader.DataArrayDouble.New();
00413     arr1=[1.,101.,2.,102.,3.,103.,4.,104.,5.,105.,6.,106.,7.,107.,8.,108.,9.,109.,10.,110.,11.,111.,12.,112.]
00414     array.setValues(arr1,nbOfNodes,2);
00415     f1.setArray(array);
00416     array.setInfoOnComponent(0,"tyty [mm]");
00417     array.setInfoOnComponent(1,"uiop [MW]");
00418     f1.setTime(3.14,2,7);
00419     f1.checkCoherency();
00420     arr2=[1,4]
00421     f2=f1.buildSubPart(arr2);
00422     f2.getMesh().setName(f1.getMesh().getName());
00423     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f2,False);#<- False important for the test
00424     #
00425     f3=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,f2.getMesh().getName(),0,f2.getName(),2,7);
00426     f3.checkCoherency();
00427     self.assertTrue(f3.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00428     #
00429     arr3=[1,3,0,5,2,4]
00430     f2.renumberNodes(arr3);
00431     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh(fileName2,m,True);
00432     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName2,f2,False);#<- False important for the test
00433     f3=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName2,f2.getMesh().getName(),0,f2.getName(),2,7);
00434     f3.checkCoherency();
00435     self.assertTrue(f3.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00436     #
00437     pass

Definition at line 438 of file MEDLoaderTest.py.

00438 
00439   def testFieldNodeProfilRW2(self):
00440     fileName="Pyfile23.med";
00441     mesh=MEDLoaderDataForTest.build3DSurfMesh_1();
00442     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh(fileName,mesh,True);
00443     #
00444     f1=MEDLoader.MEDCouplingFieldDouble.New(MEDLoader.ON_NODES,MEDLoader.ONE_TIME);
00445     f1.setName("FieldMix");
00446     f1.setMesh(mesh);
00447     arr2=[1071.,1171.,1010.,1110.,1020.,1120.,1030.,1130.,1040.,1140.,1050.,1150.,
00448        1060.,1160.,1070.,1170.,1080.,1180.,1090.,1190.,1091.,1191.,1092.,1192.];
00449     array=MEDLoader.DataArrayDouble.New();
00450     array.setValues(arr2,12,2);
00451     f1.setArray(array);
00452     array.setInfoOnComponent(0,"plkj [mm]");
00453     array.setInfoOnComponent(1,"pqqqss [mm]");
00454     tmp=array.getPointer();
00455     f1.setTime(3.17,2,7);
00456     #
00457     renumArr=[3,7,2,1,5,11,10,0,9,6,8,4]
00458     f1.renumberNodes(renumArr);
00459     f1.checkCoherency();
00460     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,False);#<- False important for the test
00461     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,7);
00462     self.assertTrue(f2.isEqual(f1,1e-12,1e-12));
00463     #
00464     pass

Definition at line 273 of file MEDLoaderTest.py.

00273 
00274   def testFieldProfilRW1(self):
00275     fileName="Pyfile12.med";
00276     mesh1=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_1();
00277     da,b,newNbOfNodes=mesh1.mergeNodes(1e-12);
00278     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh(fileName,mesh1,True);
00279     part1=[1,2,4,13,15]
00280     mesh2=mesh1.buildPartOfMySelf(part1,True);
00281     mesh2.setName(mesh1.getName());#<- important for the test
00282     #
00283     nbOfCells=mesh2.getNumberOfCells();
00284     self.assertEqual(5,nbOfCells);
00285     f1=MEDLoader.MEDCouplingFieldDouble.New(MEDLoader.ON_CELLS,MEDLoader.ONE_TIME);
00286     f1.setName("VectorFieldOnCells");
00287     f1.setMesh(mesh2);
00288     array=MEDLoader.DataArrayDouble.New();
00289     array.alloc(nbOfCells,2);
00290     f1.setArray(array);
00291     arr1=[71.,171.,10.,110.,20.,120.,30.,130.,40.,140.]
00292     array.setValues(arr1,nbOfCells,2);
00293     f1.setTime(3.14,2,7);
00294     f1.checkCoherency();
00295     #
00296     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,False);#<- False important for the test
00297     #
00298     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,7);
00299     tt=MEDLoader.MEDLoader.GetTypesOfField(fileName,f1.getMesh().getName(),f1.getName());
00300     self.assertEqual(tt,[MEDLoader.ON_CELLS]);
00301     f2.checkCoherency();
00302     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00303     #
00304     pass

Definition at line 67 of file MEDLoaderTest.py.

00067 
00068   def testFieldRW1(self):
00069     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnCells_1();
00070     MEDLoader.MEDLoader.WriteField("Pyfile6.med",f1,True);
00071     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell("Pyfile6.med",f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),0,1);
00072     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00073     #
00074     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnNodes_1();
00075     MEDLoader.MEDLoader.WriteField("Pyfile7.med",f1,True);
00076     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode("Pyfile7.med",f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,3);
00077     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00078     self.assertRaises(Exception,MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell,"Pyfile7.med",f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,3);
00079     pass

Definition at line 80 of file MEDLoaderTest.py.

00080 
00081   def testFieldRW2(self):
00082     fileName="Pyfile8.med";
00083     VAL1=12345.67890314;
00084     VAL2=-1111111111111.;
00085     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnCells_1();
00086     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,True);
00087     f1.setTime(10.,8,9);
00088     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL1);
00089     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00090     f1.setTime(10.14,18,19);
00091     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL2);
00092     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00093     #retrieving time steps...
00094     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),8,9);
00095     f1.setTime(10.,8,9);
00096     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL1);
00097     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00098     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),0,1);
00099     f3=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnCells_1();
00100     self.assertTrue(f3.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00101     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),18,19);
00102     f1.setTime(10.14,18,19);
00103     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL2);
00104     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00105     #test of throw on invalid (dt,it)
00106     self.assertRaises(Exception,MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell,fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),28,19);
00107     #ON NODES
00108     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnNodes_1();
00109     fileName2="Pyfile9.med";
00110     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName2,f1,True);
00111     f1.setTime(110.,108,109);
00112     tmp=f1.getArray().getPointer();
00113     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL1);
00114     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName2,f1);
00115     f1.setTime(210.,208,209);
00116     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL2);
00117     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName2,f1);
00118     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName2,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),108,109);
00119     f1.setTime(110.,108,109);
00120     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL1);
00121     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00122     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName2,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,3);
00123     f3=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnNodes_1();
00124     self.assertTrue(f3.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00125     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName2,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),208,209);
00126     f1.setTime(210.,208,209);
00127     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL2);
00128     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00129     pass

Definition at line 133 of file MEDLoaderTest.py.

00133 
00134   def testFieldRW3(self):
00135     fileName="Pyfile11.med";
00136     VAL1=12345.67890314;
00137     VAL2=-1111111111111.;
00138     name1="AField";
00139     name3="AMesh1";
00140     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnCells_1();
00141     f1.getMesh().setName(name3);
00142     f1.setName(name1);
00143     f1.setTime(10.,8,9);
00144     tmp=f1.getArray().getPointer();
00145     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL1);
00146     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,True);
00147     f1.setTime(10.14,18,19);
00148     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL2);
00149     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00150     f1.getMesh().setName(name3);
00151     f1.setTime(10.55,28,29);
00152     f1.getArray().setIJ(0,0,3*VAL1);
00153     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00154     vec=MEDLoader.MEDLoader.GetMeshNamesOnField(fileName,name1);
00155     f1.setTime(10.66,38,39);
00156     f1.getArray().setIJ(0,0,3*VAL2);
00157     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00158     f1.setTime(10.77,48,49);
00159     f1.getArray().setIJ(0,0,4*VAL2);
00160     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00161     #ON NODES
00162     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnNodes_1();
00163     f1.setName(name1);
00164     f1.getMesh().setName(name3);
00165     f1.setTime(110.,8,9);
00166     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00167     f1.setTime(110.,108,109);
00168     tmp=f1.getArray().getPointer();
00169     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL1);
00170     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00171     f1.setTime(210.,208,209);
00172     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL2);
00173     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00174     #
00175     it1=MEDLoader.MEDLoader.GetCellFieldIterations(fileName,name3,name1);
00176     self.assertEqual(5,len(it1));
00177     self.assertEqual(8,it1[0][0]); self.assertEqual(9,it1[0][1]);
00178     self.assertEqual(18,it1[1][0]); self.assertEqual(19,it1[1][1]);
00179     self.assertEqual(28,it1[2][0]); self.assertEqual(29,it1[2][1]);
00180     self.assertEqual(38,it1[3][0]); self.assertEqual(39,it1[3][1]);
00181     self.assertEqual(48,it1[4][0]); self.assertEqual(49,it1[4][1]);
00182     it3=MEDLoader.MEDLoader.GetNodeFieldIterations(fileName,name3,name1);
00183     self.assertEqual(3,len(it3));
00184     self.assertEqual(8,it3[0][0]); self.assertEqual(9,it3[0][1]);
00185     self.assertEqual(108,it3[1][0]); self.assertEqual(109,it3[1][1]);
00186     self.assertEqual(208,it3[2][0]); self.assertEqual(209,it3[2][1]);
00187     #
00188     #
00189     f1=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,8,9);
00190     self.assertAlmostEqual(VAL1,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00191     f1=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,18,19);
00192     self.assertAlmostEqual(VAL2,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00193     f1=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,28,29);
00194     self.assertAlmostEqual(3*VAL1,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00195     f1=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,38,39);
00196     self.assertAlmostEqual(3*VAL2,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00197     f1=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,48,49);
00198     self.assertAlmostEqual(4*VAL2,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00199     #
00200     f1=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,name3,0,name1,8,9);
00201     self.assertAlmostEqual(71.,f1.getArray().getIJ(0,3),13);
00202     f1=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,name3,0,name1,108,109);
00203     self.assertAlmostEqual(VAL1,f1.getArray().getIJ(0,3),13);
00204     f1=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,name3,0,name1,208,209);
00205     self.assertAlmostEqual(VAL2,f1.getArray().getIJ(0,3),13);
00206     pass

Definition at line 517 of file MEDLoaderTest.py.

00517 
00518   def testGetAllFieldNamesRW1(self):
00519     fileName="Pyfile22.med";
00520     mesh=MEDLoaderDataForTest.build2DMesh_2();
00521     f1=MEDLoader.MEDCouplingFieldDouble.New(MEDLoader.ON_NODES,MEDLoader.ONE_TIME);
00522     f1.setName("Field1");
00523     f1.setTime(3.44,5,6);
00524     f1.setMesh(mesh);
00525     f1.fillFromAnalytic(2,"x+y");
00526     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,True);
00527     f1.setTime(1002.3,7,8);
00528     f1.fillFromAnalytic(2,"x+77.*y");
00529     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00530     f1.setName("Field2");
00531     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,False);
00532     f1.setName("Field3");
00533     mesh.setName("2DMesh_2Bis");
00534     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,False);
00535     f1=MEDLoader.MEDCouplingFieldDouble.New(MEDLoader.ON_CELLS,MEDLoader.ONE_TIME);
00536     f1.setName("Field8");
00537     f1.setTime(8.99,7,9);
00538     f1.setMesh(mesh);
00539     f1.fillFromAnalytic(3,"3*x+y");
00540     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,False);
00541     fs=MEDLoader.MEDLoader.GetAllFieldNames(fileName);
00542     self.assertEqual(4,len(fs));
00543     self.assertTrue(fs[0]=="Field1");
00544     self.assertTrue(fs[1]=="Field2");
00545     self.assertTrue(fs[2]=="Field3");
00546     self.assertTrue(fs[3]=="Field8");
    pass

Definition at line 27 of file MEDLoaderTest.py.

00027 
00028   def testMesh1DRW(self):
00029     mesh=MEDLoaderDataForTest.build1DMesh_1();
00030     mesh.checkCoherency();
00031     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh("Pyfile1.med",mesh,True);
00032     mesh_rw=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile1.med",mesh.getName(),0);
00033     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00034     pass

Definition at line 35 of file MEDLoaderTest.py.

00035 
00036   def testMesh2DCurveRW(self):
00037     mesh=MEDLoaderDataForTest.build2DCurveMesh_1();
00038     mesh.checkCoherency();
00039     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh("Pyfile2.med",mesh,True);
00040     mesh_rw=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile2.med",mesh.getName(),0);
00041     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00042     pass

Definition at line 43 of file MEDLoaderTest.py.

00043 
00044   def testMesh2DRW(self):
00045     mesh=MEDLoaderDataForTest.build2DMesh_1();
00046     mesh.checkCoherency();
00047     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh("Pyfile3.med",mesh,True);
00048     mesh_rw=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile3.med",mesh.getName(),0);
00049     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00050     pass

Definition at line 59 of file MEDLoaderTest.py.

00059 
00060   def testMesh3DRW(self):
00061     mesh=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_1();
00062     mesh.checkCoherency();
00063     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh("Pyfile5.med",mesh,True);
00064     mesh_rw=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile5.med",mesh.getName(),0);
00065     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00066     pass

Definition at line 51 of file MEDLoaderTest.py.

00051 
00052   def testMesh3DSurfRW(self):
00053     mesh=MEDLoaderDataForTest.build3DSurfMesh_1();
00054     mesh.checkCoherency();
00055     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh("Pyfile4.med",mesh,True);
00056     mesh_rw=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile4.med",mesh.getName(),0);
00057     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00058     pass

Definition at line 321 of file MEDLoaderTest.py.

00321 
00322   def testMesh3DSurfShuffleRW(self):
00323     fileName="Pyfile15.med";
00324     mesh=MEDLoaderDataForTest.build3DSurfMesh_1();
00325     renumber1=[2,5,1,0,3,4]
00326     mesh.renumberCells(renumber1,False);
00327     mesh.checkCoherency();
00328     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh(fileName,mesh,True);
00329     mesh_rw=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile(fileName,mesh.getName(),0);
00330     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00331     pass

Definition at line 465 of file MEDLoaderTest.py.

00465 
00466   def testMixCellAndNodesFieldRW1(self):
00467     fileName="Pyfile21.med";
00468     mesh=MEDLoaderDataForTest.build3DSurfMesh_1();
00469     f1=MEDLoader.MEDCouplingFieldDouble.New(MEDLoader.ON_CELLS,MEDLoader.ONE_TIME);
00470     f1.setName("FieldMix");
00471     f1.setMesh(mesh);
00472     array=MEDLoader.DataArrayDouble.New();
00473     f1.setArray(array);
00474     arr1=[71.,171.,10.,110.,20.,120.,30.,130.,40.,140.,50.,150.]
00475     array.setValues(arr1,6,2);
00476     array.setInfoOnComponent(0,"plkj [mm]");
00477     array.setInfoOnComponent(1,"pqqqss [mm]");
00478     f1.setTime(3.14,2,7);
00479     f1.checkCoherency();
00480     #
00481     f2=MEDLoader.MEDCouplingFieldDouble.New(MEDLoader.ON_NODES,MEDLoader.ONE_TIME);
00482     f2.setName("FieldMix");
00483     f2.setMesh(mesh);
00484     array=MEDLoader.DataArrayDouble.New();
00485     f2.setArray(array);
00486     arr2=[1071.,1171.,1010.,1110.,1020.,1120.,1030.,1130.,1040.,1140.,1050.,1150.,
00487        1060.,1160.,1070.,1170.,1080.,1180.,1090.,1190.,1091.,1191.,1092.,1192.]
00488     array.setValues(arr2,12,2)
00489     array.setInfoOnComponent(0,"plkj [mm]");
00490     array.setInfoOnComponent(1,"pqqqss [mm]");
00491     f2.setTime(3.14,2,7);
00492     f2.checkCoherency();
00493     #
00494     MEDLoader.MEDLoader.WriteField(fileName,f1,True);
00495     ts=MEDLoader.MEDLoader.GetTypesOfField(fileName,f1.getMesh().getName(),f1.getName());
00496     self.assertEqual(1,len(ts));
00497     self.assertEqual(MEDLoader.ON_CELLS,ts[0]);
00498     fs=MEDLoader.MEDLoader.GetAllFieldNamesOnMesh(fileName,f1.getMesh().getName());
00499     self.assertEqual(1,len(fs));
00500     self.assertTrue(fs[0]=="FieldMix");
00501     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f2);
00502     fs=MEDLoader.MEDLoader.GetAllFieldNamesOnMesh(fileName,f1.getMesh().getName());
00503     self.assertEqual(1,len(fs));
00504     self.assertTrue(fs[0]=="FieldMix");
00505     #
00506     ts=MEDLoader.MEDLoader.GetTypesOfField(fileName,f1.getMesh().getName(),f1.getName());
00507     self.assertEqual(2,len(ts));
00508     self.assertEqual(MEDLoader.ON_NODES,ts[0]);
00509     self.assertEqual(MEDLoader.ON_CELLS,ts[1]);
00510     #
00511     f3=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,7);
00512     self.assertTrue(f3.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00513     f3=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,7);
00514     self.assertTrue(f3.isEqual(f1,1e-12,1e-12));
00515     #
00516     pass

Definition at line 332 of file MEDLoaderTest.py.

00332 
00333   def testMultiFieldShuffleRW1(self):
00334     fileName="Pyfile17.med";
00335     m=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_2();
00336     self.assertEqual(20,m.getNumberOfCells());
00337     self.assertEqual(45,m.getNumberOfNodes());
00338     polys=[1,4,6]
00339     m.convertToPolyTypes(polys);
00340     renum=[1,3,2,8,9,12,13,16,19,0,4,7,5,15,14,17,10,18,6,11]
00341     m.renumberCells(renum,False);
00342     m.orientCorrectlyPolyhedrons();
00343     # Writing
00344     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMesh(fileName,m,True);
00345     f1Tmp=m.getMeasureField(False);
00346     f1=f1Tmp.buildNewTimeReprFromThis(MEDLoader.ONE_TIME,False);
00347     f1.setTime(0.,1,2);
00348     f_1=f1.cloneWithMesh(True);
00349     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00350     f1.applyFunc("2*x");
00351     f1.setTime(0.01,3,4);
00352     f_2=f1.cloneWithMesh(True);
00353     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00354     f1.applyFunc("2*x/3");
00355     f1.setTime(0.02,5,6);
00356     f_3=f1.cloneWithMesh(True);
00357     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00358     # Reading
00359     its=[(1,2),(3,4),(5,6)];
00360     fs=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldsOnSameMesh(MEDLoader.ON_CELLS,fileName,f_1.getMesh().getName(),0,f_1.getName(),its);
00361     self.assertEqual(3,len(fs));
00362     self.assertTrue(fs[0].isEqual(f_1,1e-12,1e-12));
00363     self.assertTrue(fs[1].isEqual(f_2,1e-12,1e-12));
00364     self.assertTrue(fs[2].isEqual(f_3,1e-12,1e-12));
00365     pass

Definition at line 207 of file MEDLoaderTest.py.

00207 
00208   def testMultiMeshRW1(self):
00209     fileName="Pyfile10.med";
00210     mesh1=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_1();
00211     part1=[1,2,4,13,15]
00212     mesh2=mesh1.buildPartOfMySelf(part1,True);
00213     mesh2.setName("mesh2");
00214     part2=[3,4,13,14]
00215     mesh3=mesh1.buildPartOfMySelf(part2,True);
00216     mesh3.setName("mesh3");
00217     mesh4=MEDLoader.MEDCouplingUMesh.New();
00218     mesh4.setName("mesh4");
00219     mesh4.setMeshDimension(3);
00220     mesh4.allocateCells(1);
00221     conn=[0,11,1,3]
00222     mesh4.insertNextCell(MEDLoader.NORM_TETRA4,4,conn[0:4])
00223     mesh4.finishInsertingCells();
00224     mesh4.setCoords(mesh1.getCoords());
00225     meshes=[mesh1,mesh2,mesh3,mesh4]
00226     mnane="3DToto";
00227     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMeshesPartition(fileName,mnane,meshes,True);
00228     #
00229     mesh5=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile(fileName,mnane);
00230     mesh1.setName(mnane);
00231     part3=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
00232     mesh6=mesh5.buildPartOfMySelf(part3,True);
00233     mesh6.setName(mnane);
00234     self.assertTrue(mesh6.isEqual(mesh1,1e-12));
00235     grps=MEDLoader.MEDLoader.GetMeshGroupsNames(fileName,mnane);
00236     self.assertEqual(4,len(grps));
00237     grps.index("mesh2");
00238     grps.index("mesh3");
00239     grps.index("mesh4");
00240     grps.index("3DMesh_1");
00241     #
00242     vec=("mesh2",);
00243     mesh2_2=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromGroups(fileName,mnane,0,vec);
00244     self.assertTrue(mesh2_2.isEqual(mesh2,1e-12));
00245     vec=["mesh3"];
00246     mesh3_2=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromGroups(fileName,mnane,0,vec);
00247     self.assertTrue(mesh3_2.isEqual(mesh3,1e-12));
00248     vec=["mesh4"];
00249     mesh4_2=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromGroups(fileName,mnane,0,vec);
00250     self.assertTrue(mesh4_2.isEqual(mesh4,1e-12));
00251     vec="3DMesh_1";
00252     mesh1_2=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromGroups(fileName,mnane,0,vec);
00253     mesh1.setName("3DMesh_1");
00254     self.assertTrue(mesh1_2.isEqual(mesh1,1e-12));
00255     #
00256     vec=["Family_4","Family_2"];
00257     mesh2_2=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFamilies(fileName,mnane,0,vec);
00258     mesh2_2.setName("mesh2");
00259     self.assertTrue(mesh2_2.isEqual(mesh2,1e-12));
00260     #
00261     ret=MEDLoader.MEDLoader.GetMeshFamiliesNamesOnGroup(fileName,"3DToto","3DMesh_1");
00262     self.assertEqual(4,len(ret));
00263     self.assertEqual(ret[0],"Family_1");
00264     self.assertEqual(ret[1],"Family_2");
00265     self.assertEqual(ret[2],"Family_3");
00266     self.assertEqual(ret[3],"Family_4");
00267     #
00268     ret1=MEDLoader.MEDLoader.GetMeshGroupsNamesOnFamily(fileName,"3DToto","Family_2");
00269     self.assertEqual(2,len(ret1));
00270     self.assertEqual(ret1[0],"3DMesh_1");
00271     self.assertEqual(ret1[1],"mesh2");
00272     pass

Definition at line 366 of file MEDLoaderTest.py.

00366 
00367   def testWriteUMeshesRW1(self):
00368     fileName="Pyfile18.med";
00369     m3d=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_2();
00370     pt=[0.,0.,-0.3]
00371     vec=[0.,0.,1.]
00372     nodes=m3d.findNodesOnPlane(pt,vec,1e-12);
00373     m2d=m3d.buildFacePartOfMySelfNode(nodes,True);
00374     renumber=[1,2,0,4,3]
00375     m2d.renumberCells(renumber,False);
00376     m2d.setName("ExampleOfMultiDimW");
00377     meshes=[m2d,m3d]
00378     MEDLoader.MEDLoader.WriteUMeshes(fileName,meshes,True);
00379     m3d_bis=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile(fileName,m2d.getName(),0);
00380     self.assertTrue(not m3d_bis.isEqual(m3d,1e-12));
00381     m3d_bis.setName(m3d.getName());
00382     self.assertTrue(m3d_bis.isEqual(m3d,1e-12));
00383     m2d_bis=MEDLoader.MEDLoader.ReadUMeshFromFile(fileName,m2d.getName(),-1);#-1 for faces
00384     self.assertTrue(m2d_bis.isEqual(m2d,1e-12));
00385     # Creation of a field on faces.
00386     f1=MEDLoader.MEDCouplingFieldDouble.New(MEDLoader.ON_CELLS,MEDLoader.ONE_TIME);
00387     f1.setName("FieldOnFacesShuffle");
00388     f1.setMesh(m2d);
00389     array=MEDLoader.DataArrayDouble.New();
00390     arr1=[71.,171.,10.,110.,20.,120.,30.,130.,40.,140.]
00391     array.setValues(arr1,m2d.getNumberOfCells(),2);
00392     array.setInfoOnComponent(0,"plkj [mm]");
00393     array.setInfoOnComponent(1,"pqqqss [mm]");
00394     f1.setArray(array);
00395     tmp=array.setValues(arr1,m2d.getNumberOfCells(),2);
00396     f1.setTime(3.14,2,7);
00397     f1.checkCoherency();
00398     MEDLoader.MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00399     f2=MEDLoader.MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),-1,f1.getName(),2,7);
00400     self.assertTrue(f2.isEqual(f1,1e-12,1e-12));
00401     pass


The documentation for this class was generated from the following file: