Back to index

salome-med  6.5.0
Public Member Functions
MEDLoaderTest2.MEDLoaderTest Class Reference

List of all members.

Public Member Functions

def testMesh1DRW
def testMesh2DCurveRW
def testMesh2DRW
def testMesh3DSurfRW
def testMesh3DRW
def testFieldRW1
def testFieldRW2
def testFieldRW3
def testMultiMeshRW1
def testMesh3DSurfShuffleRW
def testMultiFieldShuffleRW1
def testWriteUMeshesRW1

Detailed Description

Definition at line 26 of file MEDLoaderTest2.py.


Member Function Documentation

Definition at line 67 of file MEDLoaderTest2.py.

00067 
00068   def testFieldRW1(self):
00069     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnCells_1();
00070     MEDLoader.WriteFieldDep("Pyfile6.med",f1,False);
00071     f2=MEDLoader.ReadFieldCell("Pyfile6.med",f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),0,1);
00072     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00073     #
00074     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnNodes_1();
00075     MEDLoader.WriteFieldDep("Pyfile7.med",f1,False);
00076     f2=MEDLoader.ReadFieldNode("Pyfile7.med",f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,3);
00077     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00078     pass

Definition at line 79 of file MEDLoaderTest2.py.

00079 
00080   def testFieldRW2(self):
00081     fileName="Pyfile8.med";
00082     VAL1=12345.67890314;
00083     VAL2=-1111111111111.;
00084     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnCells_1();
00085     MEDLoader.WriteFieldDep(fileName,f1,False);
00086     f1.setTime(10.,8,9);
00087     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL1);
00088     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00089     f1.setTime(10.14,18,19);
00090     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL2);
00091     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00092     #retrieving time steps...
00093     f2=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),8,9);
00094     f1.setTime(10.,8,9);
00095     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL1);
00096     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00097     f2=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),0,1);
00098     f3=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnCells_1();
00099     self.assertTrue(f3.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00100     f2=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),18,19);
00101     f1.setTime(10.14,18,19);
00102     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL2);
00103     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00104     #ON NODES
00105     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnNodes_1();
00106     fileName2="Pyfile9.med";
00107     MEDLoader.WriteFieldDep(fileName2,f1,False);
00108     f1.setTime(110.,108,109);
00109     tmp=f1.getArray().getPointer();
00110     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL1);
00111     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName2,f1);
00112     f1.setTime(210.,208,209);
00113     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL2);
00114     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName2,f1);
00115     f2=MEDLoader.ReadFieldNode(fileName2,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),108,109);
00116     f1.setTime(110.,108,109);
00117     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL1);
00118     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00119     f2=MEDLoader.ReadFieldNode(fileName2,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),2,3);
00120     f3=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnNodes_1();
00121     self.assertTrue(f3.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00122     f2=MEDLoader.ReadFieldNode(fileName2,f1.getMesh().getName(),0,f1.getName(),208,209);
00123     f1.setTime(210.,208,209);
00124     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL2);
00125     self.assertTrue(f1.isEqual(f2,1e-12,1e-12));
00126     pass

Definition at line 130 of file MEDLoaderTest2.py.

00130 
00131   def testFieldRW3(self):
00132     fileName="Pyfile11.med";
00133     VAL1=12345.67890314;
00134     VAL2=-1111111111111.;
00135     name1="AField";
00136     name3="AMesh1";
00137     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnCells_1();
00138     f1.getMesh().setName(name3);
00139     f1.setName(name1);
00140     f1.setTime(10.,8,9);
00141     tmp=f1.getArray().getPointer();
00142     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL1);
00143     MEDLoader.WriteFieldDep(fileName,f1,False);
00144     f1.setTime(10.14,18,19);
00145     f1.getArray().setIJ(0,0,VAL2);
00146     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00147     f1.getMesh().setName(name3);
00148     f1.setTime(10.55,28,29);
00149     f1.getArray().setIJ(0,0,3*VAL1);
00150     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00151     f1.setTime(10.66,38,39);
00152     f1.getArray().setIJ(0,0,3*VAL2);
00153     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00154     f1.setTime(10.77,48,49);
00155     f1.getArray().setIJ(0,0,4*VAL2);
00156     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00157     #ON NODES
00158     f1=MEDLoaderDataForTest.buildVecFieldOnNodes_1();
00159     f1.setName(name1);
00160     f1.getMesh().setName(name3);
00161     f1.setTime(110.,8,9);
00162     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00163     f1.setTime(110.,108,109);
00164     tmp=f1.getArray().getPointer();
00165     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL1);
00166     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00167     f1.setTime(210.,208,209);
00168     f1.getArray().setIJ(0,3,VAL2);
00169     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00170     #
00171     it1=MEDLoader.GetCellFieldIterations(fileName,name3,name1);
00172     self.assertEqual(5,len(it1));
00173     self.assertEqual(8,it1[0][0]); self.assertEqual(9,it1[0][1]);
00174     self.assertEqual(18,it1[1][0]); self.assertEqual(19,it1[1][1]);
00175     self.assertEqual(28,it1[2][0]); self.assertEqual(29,it1[2][1]);
00176     self.assertEqual(38,it1[3][0]); self.assertEqual(39,it1[3][1]);
00177     self.assertEqual(48,it1[4][0]); self.assertEqual(49,it1[4][1]);
00178     it3=MEDLoader.GetNodeFieldIterations(fileName,name3,name1);
00179     self.assertEqual(3,len(it3));
00180     self.assertEqual(8,it3[0][0]); self.assertEqual(9,it3[0][1]);
00181     self.assertEqual(108,it3[1][0]); self.assertEqual(109,it3[1][1]);
00182     self.assertEqual(208,it3[2][0]); self.assertEqual(209,it3[2][1]);
00183     #
00184     #
00185     f1=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,8,9);
00186     self.assertAlmostEqual(VAL1,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00187     f1=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,18,19);
00188     self.assertAlmostEqual(VAL2,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00189     f1=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,28,29);
00190     self.assertAlmostEqual(3*VAL1,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00191     f1=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,38,39);
00192     self.assertAlmostEqual(3*VAL2,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00193     f1=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,name3,0,name1,48,49);
00194     self.assertAlmostEqual(4*VAL2,f1.getArray().getIJ(0,0),13);
00195     #
00196     f1=MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,name3,0,name1,8,9);
00197     self.assertAlmostEqual(71.,f1.getArray().getIJ(0,3),13);
00198     f1=MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,name3,0,name1,108,109);
00199     self.assertAlmostEqual(VAL1,f1.getArray().getIJ(0,3),13);
00200     f1=MEDLoader.ReadFieldNode(fileName,name3,0,name1,208,209);
00201     self.assertAlmostEqual(VAL2,f1.getArray().getIJ(0,3),13);
00202     pass

Definition at line 27 of file MEDLoaderTest2.py.

00027 
00028   def testMesh1DRW(self):
00029     mesh=MEDLoaderDataForTest.build1DMesh_1();
00030     mesh.checkCoherency();
00031     MEDLoader.WriteUMeshDep("Pyfile1.med",mesh,False);
00032     mesh_rw=MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile1.med",mesh.getName(),0);
00033     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00034     pass

Definition at line 35 of file MEDLoaderTest2.py.

00035 
00036   def testMesh2DCurveRW(self):
00037     mesh=MEDLoaderDataForTest.build2DCurveMesh_1();
00038     mesh.checkCoherency();
00039     MEDLoader.WriteUMeshDep("Pyfile2.med",mesh,False);
00040     mesh_rw=MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile2.med",mesh.getName(),0);
00041     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00042     pass

Definition at line 43 of file MEDLoaderTest2.py.

00043 
00044   def testMesh2DRW(self):
00045     mesh=MEDLoaderDataForTest.build2DMesh_1();
00046     mesh.checkCoherency();
00047     MEDLoader.WriteUMeshDep("Pyfile3.med",mesh,False);
00048     mesh_rw=MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile3.med",mesh.getName(),0);
00049     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00050     pass

Definition at line 59 of file MEDLoaderTest2.py.

00059 
00060   def testMesh3DRW(self):
00061     mesh=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_1();
00062     mesh.checkCoherency();
00063     MEDLoader.WriteUMeshDep("Pyfile5.med",mesh,False);
00064     mesh_rw=MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile5.med",mesh.getName(),0);
00065     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00066     pass

Definition at line 51 of file MEDLoaderTest2.py.

00051 
00052   def testMesh3DSurfRW(self):
00053     mesh=MEDLoaderDataForTest.build3DSurfMesh_1();
00054     mesh.checkCoherency();
00055     MEDLoader.WriteUMeshDep("Pyfile4.med",mesh,False);
00056     mesh_rw=MEDLoader.ReadUMeshFromFile("Pyfile4.med",mesh.getName(),0);
00057     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00058     pass

Definition at line 257 of file MEDLoaderTest2.py.

00257 
00258   def testMesh3DSurfShuffleRW(self):
00259     fileName="Pyfile15.med";
00260     mesh=MEDLoaderDataForTest.build3DSurfMesh_1();
00261     renumber1=[2,5,1,0,3,4]
00262     mesh.renumberCells(renumber1,False);
00263     mesh.checkCoherency();
00264     MEDLoader.WriteUMeshDep(fileName,mesh,False);
00265     mesh_rw=MEDLoader.ReadUMeshFromFile(fileName,mesh.getName(),0);
00266     self.assertTrue(mesh.isEqual(mesh_rw,1e-12));
00267     pass

Definition at line 268 of file MEDLoaderTest2.py.

00268 
00269   def testMultiFieldShuffleRW1(self):
00270     fileName="Pyfile17.med";
00271     m=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_2();
00272     self.assertEqual(20,m.getNumberOfCells());
00273     self.assertEqual(45,m.getNumberOfNodes());
00274     polys=[1,4,6]
00275     m.convertToPolyTypes(polys);
00276     renum=[1,3,2,8,9,12,13,16,19,0,4,7,5,15,14,17,10,18,6,11]
00277     m.renumberCells(renum,False);
00278     m.orientCorrectlyPolyhedrons();
00279     # Writing
00280     MEDLoader.WriteUMeshDep(fileName,m,False);
00281     f1Tmp=m.getMeasureField(False);
00282     f1=f1Tmp.buildNewTimeReprFromThis(ONE_TIME,False);
00283     f1.setTime(0.,1,2);
00284     f_1=f1.cloneWithMesh(True);
00285     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00286     f1.applyFunc("2*x");
00287     f1.setTime(0.01,3,4);
00288     f_2=f1.cloneWithMesh(True);
00289     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00290     f1.applyFunc("2*x/3");
00291     f1.setTime(0.02,5,6);
00292     f_3=f1.cloneWithMesh(True);
00293     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00294     # Reading
00295     its=[(1,2),(3,4),(5,6)];
00296     fs=MEDLoader.ReadFieldsOnSameMesh(ON_CELLS,fileName,f_1.getMesh().getName(),0,f_1.getName(),its);
00297     self.assertEqual(3,len(fs));
00298     self.assertTrue(fs[0].isEqual(f_1,1e-12,1e-12));
00299     self.assertTrue(fs[1].isEqual(f_2,1e-12,1e-12));
00300     self.assertTrue(fs[2].isEqual(f_3,1e-12,1e-12));
00301     pass

Definition at line 203 of file MEDLoaderTest2.py.

00203 
00204   def testMultiMeshRW1(self):
00205     fileName="Pyfile10.med";
00206     mesh1=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_1();
00207     part1=[1,2,4,13,15]
00208     mesh2=mesh1.buildPartOfMySelf(part1,True);
00209     mesh2.setName("mesh2");
00210     part2=[3,4,13,14]
00211     mesh3=mesh1.buildPartOfMySelf(part2,True);
00212     mesh3.setName("mesh3");
00213     mesh4=MEDCouplingUMesh.New();
00214     mesh4.setName("mesh4");
00215     mesh4.setMeshDimension(3);
00216     mesh4.allocateCells(1);
00217     conn=[0,11,1,3]
00218     mesh4.insertNextCell(NORM_TETRA4,4,conn[0:4])
00219     mesh4.finishInsertingCells();
00220     mesh4.setCoords(mesh1.getCoords());
00221     meshes=[mesh1,mesh2,mesh3,mesh4]
00222     mnane="3DToto";
00223     MEDLoader.WriteUMeshesPartitionDep(fileName,mnane,meshes,False);
00224     #
00225     mesh5=MEDLoader.ReadUMeshFromFile(fileName,mnane);
00226     mesh1.setName(mnane);
00227     part3=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
00228     mesh6=mesh5.buildPartOfMySelf(part3,True);
00229     mesh6.setName(mnane);
00230     self.assertTrue(mesh6.isEqual(mesh1,1e-12));
00231     grps=MEDLoader.GetMeshGroupsNames(fileName,mnane);
00232     self.assertEqual(4,len(grps));
00233     grps.index("mesh2");
00234     grps.index("mesh3");
00235     grps.index("mesh4");
00236     grps.index("3DMesh_1");
00237     #
00238     vec=["mesh2"];
00239     mesh2_2=MEDLoader.ReadUMeshFromGroups(fileName,mnane,0,vec);
00240     self.assertTrue(mesh2_2.isEqual(mesh2,1e-12));
00241     vec=["mesh3"];
00242     mesh3_2=MEDLoader.ReadUMeshFromGroups(fileName,mnane,0,vec);
00243     self.assertTrue(mesh3_2.isEqual(mesh3,1e-12));
00244     vec=["mesh4"];
00245     mesh4_2=MEDLoader.ReadUMeshFromGroups(fileName,mnane,0,vec);
00246     self.assertTrue(mesh4_2.isEqual(mesh4,1e-12));
00247     vec=["3DMesh_1"];
00248     mesh1_2=MEDLoader.ReadUMeshFromGroups(fileName,mnane,0,vec);
00249     mesh1.setName("3DMesh_1");
00250     self.assertTrue(mesh1_2.isEqual(mesh1,1e-12));
00251     #
00252     vec=["Family_4","Family_2"];
00253     mesh2_2=MEDLoader.ReadUMeshFromFamilies(fileName,mnane,0,vec);
00254     mesh2_2.setName("mesh2");
00255     self.assertTrue(mesh2_2.isEqual(mesh2,1e-12));
00256     pass

Definition at line 302 of file MEDLoaderTest2.py.

00302 
00303   def testWriteUMeshesRW1(self):
00304     fileName="Pyfile18.med";
00305     m3d=MEDLoaderDataForTest.build3DMesh_2();
00306     pt=[0.,0.,-0.3]
00307     vec=[0.,0.,1.]
00308     nodes=m3d.findNodesOnPlane(pt,vec,1e-12);
00309     m2d=m3d.buildFacePartOfMySelfNode(nodes,True);
00310     renumber=[1,2,0,4,3]
00311     m2d.renumberCells(renumber,False);
00312     m2d.setName("ExampleOfMultiDimW");
00313     meshes=[m2d,m3d]
00314     MEDLoader.WriteUMeshes(fileName,meshes,False);
00315     m3d_bis=MEDLoader.ReadUMeshFromFile(fileName,m2d.getName(),0);
00316     self.assertTrue(not m3d_bis.isEqual(m3d,1e-12));
00317     m3d_bis.setName(m3d.getName());
00318     self.assertTrue(m3d_bis.isEqual(m3d,1e-12));
00319     m2d_bis=MEDLoader.ReadUMeshFromFile(fileName,m2d.getName(),-1);#-1 for faces
00320     self.assertTrue(m2d_bis.isEqual(m2d,1e-12));
00321     # Creation of a field on faces.
00322     f1=MEDCouplingFieldDouble.New(ON_CELLS,ONE_TIME);
00323     f1.setName("FieldOnFacesShuffle");
00324     f1.setMesh(m2d);
00325     array=DataArrayDouble.New();
00326     arr1=[71.,171.,10.,110.,20.,120.,30.,130.,40.,140.]
00327     array.setValues(arr1,m2d.getNumberOfCells(),2);
00328     array.setInfoOnComponent(0,"plkj [mm]");
00329     array.setInfoOnComponent(1,"pqqqss [mm]");
00330     f1.setArray(array);
00331     tmp=array.setValues(arr1,m2d.getNumberOfCells(),2);
00332     f1.setTime(3.14,2,7);
00333     f1.checkCoherency();
00334     MEDLoader.WriteFieldUsingAlreadyWrittenMesh(fileName,f1);
00335     f2=MEDLoader.ReadFieldCell(fileName,f1.getMesh().getName(),-1,f1.getName(),2,7);
00336     self.assertTrue(f2.isEqual(f1,1e-12,1e-12));
    pass

The documentation for this class was generated from the following file: