Back to index

salome-med  6.5.0
Namespaces | Defines | Functions
MEDMEM_MEDMEMgaussEcr.cxx File Reference
#include "MEDMEM_MEDMEMgaussEcr.hxx"

Go to the source code of this file.

Namespaces

namespace  med_2_3

Defines

#define ICI
#define ISCRUTE_MED(entier)
#define SSCRUTE_MED(chaine)
#define MESSAGE_MED(chaine)

Functions

void med_2_3::_MEDmodeErreurVerrouiller (void)
med_err med_2_3::MEDMEMgaussEcr (med_idt fid, med_geometrie_element type_geo, med_float *refcoo, med_mode_switch mode_coo, med_int ngauss, med_float *gscoo, med_float *wg, char *locname)

Define Documentation

#define ICI
Value:
{\
                    fflush(stdout);\
                    fprintf(stderr, "%s [%d] : " , __FILE__ , __LINE__ ) ;\
                    fflush(stderr) ;\
                }

Definition at line 31 of file MEDMEM_MEDMEMgaussEcr.cxx.

#define ISCRUTE_MED (   entier)
Value:
{\
                    ICI ;\
                    fprintf(stderr,"%s = %d\n",#entier,entier) ;\
                    fflush(stderr) ;\
                }

Definition at line 37 of file MEDMEM_MEDMEMgaussEcr.cxx.

#define MESSAGE_MED (   chaine)
Value:
{\
                    ICI ;\
                    fprintf(stderr,"%s\n",chaine) ;\
                    fflush(stderr) ;\
                }

Definition at line 48 of file MEDMEM_MEDMEMgaussEcr.cxx.

#define SSCRUTE_MED (   chaine)
Value:
{\
                    ICI ;\
                    fprintf(stderr,"%s = \"%s\"\n",#chaine,chaine) ;\
                    fflush(stderr) ;\
                }

Definition at line 43 of file MEDMEM_MEDMEMgaussEcr.cxx.