Back to index

radiance  4R0+20100331
badarg.c
Go to the documentation of this file.
00001 #ifndef lint
00002 static const char  RCSid[] = "$Id: badarg.c,v 2.6 2003/11/14 17:22:06 schorsch Exp $";
00003 #endif
00004 /*
00005 * Check argument list against format string.
00006 *
00007 * External symbols declared in rtio.h
00008 */
00009 
00010 #include "copyright.h"
00011 
00012 #include <ctype.h>
00013 
00014 #include "rtio.h"
00015 
00016 
00017 int
00018 badarg(       /* check argument list */
00019 int  ac,
00020 register char **av,
00021 register char *fl
00022 )
00023 {
00024    register int i;
00025 
00026    if (fl == NULL)
00027        fl = "";       /* no arguments? */
00028    for (i = 1; *fl; i++,av++,fl++) {
00029        if (i > ac || *av == NULL)
00030           return(-1);
00031        switch (*fl) {
00032        case 's':      /* string */
00033           if (**av == '\0' || isspace(**av))
00034               return(i);
00035           break;
00036        case 'i':      /* integer */
00037           if (!isintd(*av, " \t\r\n"))
00038               return(i);
00039           break;
00040        case 'f':      /* float */
00041           if (!isfltd(*av, " \t\r\n"))
00042               return(i);
00043           break;
00044        default:       /* bad call! */
00045           return(-1);
00046        }
00047    }
00048    return(0);      /* all's well */
00049 }