Back to index

plone3  3.1.7
Classes | Variables
validation.validators.EmptyValidator Namespace Reference

Classes

class  EmptyValidator

Variables

list _marker = []
int True = 1
int False = 0
list validatorList
tuple __all__ = ('validatorList', )

Variable Documentation

Definition at line 61 of file EmptyValidator.py.

Definition at line 9 of file EmptyValidator.py.

Definition at line 15 of file EmptyValidator.py.

Definition at line 14 of file EmptyValidator.py.

Initial value:
00001 [
00002     EmptyValidator('isEmpty', title='', description=''),
00003     EmptyValidator('isEmptyNoError', title='', description='', showError=False),
00004     ]

Definition at line 56 of file EmptyValidator.py.