Back to index

plone3  3.1.7
kss.demo.registry.KSSDemoRegistry Member List
This is the complete list of members for kss.demo.registry.KSSDemoRegistry, including all inherited members.
__init__kss.demo.registry.KSSDemoRegistry
_getSeleniumTestsFromPluginkss.demo.registry.KSSDemoRegistry [private, static]
demoskss.demo.registry.KSSDemoRegistry
demos_are_sortedkss.demo.registry.KSSDemoRegistry
demos_dictkss.demo.registry.KSSDemoRegistry
getSortedDemoskss.demo.registry.KSSDemoRegistry
registerDemokss.demo.registry.KSSDemoRegistry
registerDemosFromPluginkss.demo.registry.KSSDemoRegistry
registerEarlierDemoskss.demo.registry.KSSDemoRegistry
registerSeleniumTestFilekss.demo.registry.KSSDemoRegistry
registerSeleniumTestsFromPluginkss.demo.registry.KSSDemoRegistry
selenium_testskss.demo.registry.KSSDemoRegistry
unregisterDemokss.demo.registry.KSSDemoRegistry
unregisterDemosFromPluginkss.demo.registry.KSSDemoRegistry
unregisterSeleniumTestFilekss.demo.registry.KSSDemoRegistry
unregisterSeleniumTestsFromPluginkss.demo.registry.KSSDemoRegistry