Back to index

lightning-sunbird  0.9+nobinonly
Variables
get-platform Namespace Reference

Variables

tuple doc = parse(sys.argv[1] + "/install.rdf")
tuple elem = doc.getElementsByTagName("em:targetPlatform")

Variable Documentation

tuple get-platform.doc = parse(sys.argv[1] + "/install.rdf")

Definition at line 43 of file get-platform.py.

tuple get-platform.elem = doc.getElementsByTagName("em:targetPlatform")

Definition at line 44 of file get-platform.py.