Back to index

lightning-sunbird  0.9+nobinonly
nsStressRunner Member List
This is the complete list of members for nsStressRunner, including all inherited members.
GetGlobalCount()nsStressRunner [inline, static]
gNumnsStressRunner [protected, static]
mNumnsStressRunner [protected]
mWasRunnsStressRunner [protected]
nsStressRunner(int num)nsStressRunner [inline]
Run()nsStressRunner [inline, virtual]
run()nsIRunnable
~nsStressRunner()nsStressRunner [inline, private]