Back to index

lightning-sunbird  0.9+nobinonly
Functions
btcvar.c File Reference
#include <kernel/OS.h>
#include "primpl.h"

Go to the source code of this file.

Functions

 PR_NewCondVar (PRLock *lock)
 PR_DestroyCondVar (PRCondVar *cvar)
 PR_WaitCondVar (PRCondVar *cvar, PRIntervalTime timeout)
 PR_NotifyCondVar (PRCondVar *cvar)
 PR_NotifyAllCondVar (PRCondVar *cvar)

Function Documentation

Definition at line 80 of file btcvar.c.

{
  status_t result = delete_sem( cvar->sem );
  PR_ASSERT( result == B_NO_ERROR );
  
  result = delete_sem( cvar->handshakeSem );
  PR_ASSERT( result == B_NO_ERROR );

  result = delete_sem( cvar->signalSem );
  PR_ASSERT( result == B_NO_ERROR );

  PR_DELETE( cvar );
}
PR_NewCondVar ( PRLock lock)

Definition at line 54 of file btcvar.c.

{
  PRCondVar *cv = PR_NEW( PRCondVar );
  PR_ASSERT( NULL != lock );
  if( NULL != cv )
  {
    cv->lock = lock;
    cv->sem = create_sem(0, "CVSem");
    cv->handshakeSem = create_sem(0, "CVHandshake");
    cv->signalSem = create_sem( 0, "CVSignal");
    cv->signalBenCount = 0;
    cv->ns = cv->nw = 0;
    PR_ASSERT( cv->sem >= B_NO_ERROR );
    PR_ASSERT( cv->handshakeSem >= B_NO_ERROR );
    PR_ASSERT( cv->signalSem >= B_NO_ERROR );
  }
  return cv;
} /* PR_NewCondVar */

Definition at line 239 of file btcvar.c.

{
  int32 handshakes;
  status_t err = B_OK;

  if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, 1 ) > 0 ) 
  {
    if (acquire_sem(cvar->signalSem) == B_INTERRUPTED) 
    {
      atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 );
      return PR_FAILURE;
    }
  }

  if (cvar->nw > cvar->ns)
  {
    handshakes = cvar->nw - cvar->ns;
    cvar->ns = cvar->nw;              
    release_sem_etc(cvar->sem, handshakes, B_DO_NOT_RESCHEDULE); 
    if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 ) > 1 ) 
    {
      release_sem_etc(cvar->signalSem, 1, B_DO_NOT_RESCHEDULE);
    }

    while (acquire_sem_etc(cvar->handshakeSem, handshakes, 0, 0) == B_INTERRUPTED) 
    {
      err = B_INTERRUPTED; 
    }
  }
  else
  {
    if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 ) > 1 ) 
    {
      release_sem_etc(cvar->signalSem, 1, B_DO_NOT_RESCHEDULE);
    }
  }
  return PR_SUCCESS;
}

Here is the caller graph for this function:

Definition at line 195 of file btcvar.c.

{
  status_t err ;
  if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, 1 ) > 0 ) 
  {
    if (acquire_sem(cvar->signalSem) == B_INTERRUPTED) 
    {
      atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 );
      return PR_FAILURE;
    }
  }
  if (cvar->nw > cvar->ns)
  {
    cvar->ns += 1;
    release_sem_etc(cvar->sem, 1, B_DO_NOT_RESCHEDULE);
    if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 ) > 1 ) 
    {
      release_sem_etc(cvar->signalSem, 1, B_DO_NOT_RESCHEDULE);
    }

    while (acquire_sem(cvar->handshakeSem) == B_INTERRUPTED) 
    {
      err = B_INTERRUPTED; 
    }
  }
  else
  {
    if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 ) > 1 )
    {
      release_sem_etc(cvar->signalSem, 1, B_DO_NOT_RESCHEDULE);
    }
  }
  return PR_SUCCESS; 
}
PR_WaitCondVar ( PRCondVar cvar,
PRIntervalTime  timeout 
)

Definition at line 123 of file btcvar.c.

{
  status_t err;
  if( timeout == PR_INTERVAL_NO_WAIT ) 
  {
    PR_Unlock( cvar->lock );
    PR_Lock( cvar->lock );
    return PR_SUCCESS;
  }

  if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, 1 ) > 0 ) 
  {
    if (acquire_sem(cvar->signalSem) == B_INTERRUPTED) 
    {
      atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 );
      return PR_FAILURE;
    }
  }
  cvar->nw += 1;
  if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 ) > 1 ) 
  {
    release_sem_etc(cvar->signalSem, 1, B_DO_NOT_RESCHEDULE);
  }

  PR_Unlock( cvar->lock );
  if( timeout==PR_INTERVAL_NO_TIMEOUT ) 
  {
    err = acquire_sem(cvar->sem);
  } 
  else 
  {
    err = acquire_sem_etc(cvar->sem, 1, B_RELATIVE_TIMEOUT, PR_IntervalToMicroseconds(timeout) );
  }

  if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, 1 ) > 0 ) 
  {
    while (acquire_sem(cvar->signalSem) == B_INTERRUPTED);
  }

  if (cvar->ns > 0)
  {
    release_sem_etc(cvar->handshakeSem, 1, B_DO_NOT_RESCHEDULE);
    cvar->ns -= 1;
  }
  cvar->nw -= 1;
  if( atomic_add( &cvar->signalBenCount, -1 ) > 1 ) 
  {
    release_sem_etc(cvar->signalSem, 1, B_DO_NOT_RESCHEDULE);
  }

  PR_Lock( cvar->lock );
  if(err!=B_NO_ERROR) 
  {
    return PR_FAILURE;
  }
  return PR_SUCCESS;
}