Back to index

im-sdk  12.3.91
vkb_layout.h
Go to the documentation of this file.
00001 #ifndef _VKB_LAYOUT_H_
00002 #define _VKB_LAYOUT_H_
00003 
00004 enum _vkb_basekey_list {
00005    VK_invalid = -2,
00006    VK_movearea = -1,
00007    VK_quotedbl = 0,
00008    /* first line of keyboard */
00009    VK_1,
00010    VK_2,
00011    VK_3,
00012    VK_4,
00013    VK_5,
00014    VK_6,
00015    VK_7,
00016    VK_8,
00017    VK_9,
00018    VK_0,
00019    VK_minus,
00020    VK_equal,
00021 
00022    /* second line of keyboard */
00023    VK_q,
00024    VK_w,
00025    VK_e,
00026    VK_r,
00027    VK_t,
00028    VK_y,
00029    VK_u,
00030    VK_i,
00031    VK_o,
00032    VK_p,
00033    VK_bracketleft,
00034    VK_bracketright,
00035    VK_backslash,
00036 
00037    /* third line of keyboard */
00038    VK_a,
00039    VK_s,
00040    VK_d,
00041    VK_f,
00042    VK_g,
00043    VK_h,
00044    VK_j,
00045    VK_k,
00046    VK_l,
00047    VK_semicolon,
00048    VK_apostrophe,
00049    
00050    /* forth line of keyboard */
00051    VK_z,
00052    VK_x,
00053    VK_c,
00054    VK_v,
00055    VK_b,
00056    VK_n,
00057    VK_m,
00058    VK_colon,
00059    VK_period,
00060    VK_slash,
00061 
00062    MAX_BASEKEY_NUM
00063 };
00064 
00065 enum _vkb_ctrlkey_list {
00066    VK_BackSpace = 0,
00067    VK_Tab,
00068    VK_CapsLock,
00069    VK_Enter,
00070    VK_Shift_L,
00071    VK_Control_L,
00072    VK_Alt_L,
00073    VK_Space,
00074    VK_Escape,
00075 
00076    MAX_CTRLKEY_NUM
00077 };
00078 
00079 typedef enum _vkb_type_t {
00080    KEYBOARD_STRING_TYPE = 0,
00081    KEYBOARD_KEY_TYPE,
00082 } vkb_type_t;
00083 
00084 #define MAX_VK_NUM     (MAX_BASEKEY_NUM + MAX_CTRLKEY_NUM)
00085 
00086 #define KEYLIST_LOWER       "`1234567890-=qwertyuiop[]\\asdfghjkl;\'zxcvbnm,./";
00087 #define KEYLIST_UPPER       "~!@#$%^&*()_+QWERTYUIOP{}|ASDFGHJKL:\"ZXCVBNM<>?";
00088 #define KEYLIST_LABEL       "`1234567890-=QWERTYUIOP[]\\ASDFGHJKL;\'ZXCVBNM,./";
00089    
00090 #define BACKSPACE_KEY_LABEL "<--"
00091 #define TAB_KEY_LABEL       "Tab"
00092 #define CAPS_KEY_LABEL       "Caps"
00093 #define ENTER_KEY_LABEL   "Enter"
00094 #define SHIFT_KEY_LABEL      "Shift"
00095 #define CTRL_KEY_LABEL       "Ctrl"
00096 #define ALT_KEY_LABEL       "Alt"
00097 #define SPACE_KEY_LABEL      " "
00098 #define ESCAPE_KEY_LABEL  "Esc"
00099 
00100 typedef struct _vkb_basekey_label_t {
00101    char     *lower_str;
00102    char     *upper_str;
00103 } vkb_basekey_label_t;
00104 
00105 typedef struct _vkb_ctrlkey_label_t {
00106    char     *label_str;
00107 } vkb_ctrlkey_label_t;
00108 
00109 typedef struct _vkb_layout_t {
00110    char     *ename;
00111    char     *name_utf8;
00112    vkb_type_t      type;
00113    vkb_basekey_label_t basekey[MAX_BASEKEY_NUM];
00114    vkb_ctrlkey_label_t ctrlkey[MAX_CTRLKEY_NUM];
00115 } vkb_layout_t;
00116 
00117 #endif   /* _VKB_LAYOUT_H_ */