Back to index

im-sdk  12.3.91
qjbj_punct.c
Go to the documentation of this file.
00001 #ifdef HAVE_CONFIG_H
00002 #include <config.h>
00003 #endif
00004 #include <stdio.h>
00005 #include <stdlib.h>
00006 #include <ctype.h>
00007 #include <string.h>
00008 #include <strings.h>
00009 
00010 #include "config.h"
00011 #include "encode.h"
00012 #include "kolelog.h"
00013 
00014 #define QJBJ_FILE_NAME       "QjBj.txt"
00015 #define PUNCT_FILE_NAME      "Punct.txt"
00016 
00017 #define MAX_LINE_LEN        256
00018 #define FULLWIDE_CHAR_NUM  94
00019 #define PUNCT_CHAR_NUM       18
00020 
00021 typedef struct _FullWideChar_Struct {
00022    char bInit;
00023    char *QjStr[FULLWIDE_CHAR_NUM];
00024 } FullWideChar_Struct;
00025 
00026 typedef struct _PunctChar_Struct {
00027    char bInit;
00028    char *PunctStr[PUNCT_CHAR_NUM];
00029 } PunctChar_Struct;
00030 
00031 char *FullWideCharListByLang_CN[FULLWIDE_CHAR_NUM] = {
00032    "!",
00033    """,
00034    "#",
00035    "$",
00036    "%",
00037    "&",
00038    "'",
00039    "(",
00040    ")",
00041    "*",
00042    "+",
00043    ",",
00044    "-",
00045    ".",
00046    "/",
00047    "0",
00048    "1",
00049    "2",
00050    "3",
00051    "4",
00052    "5",
00053    "6",
00054    "7",
00055    "8",
00056    "9",
00057    ":",
00058    ";",
00059    "<",
00060    "=",
00061    ">",
00062    "?",
00063    "@",
00064    "A",
00065    "B",
00066    "C",
00067    "D",
00068    "E",
00069    "F",
00070    "G",
00071    "H",
00072    "I",
00073    "J",
00074    "K",
00075    "L",
00076    "M",
00077    "N",
00078    "O",
00079    "P",
00080    "Q",
00081    "R",
00082    "S",
00083    "T",
00084    "U",
00085    "V",
00086    "W",
00087    "X",
00088    "Y",
00089    "Z",
00090    "[",
00091    "\",
00092    "]",
00093    "^",
00094    "_",
00095    "`",
00096    "a",
00097    "b",
00098    "c",
00099    "d",
00100    "e",
00101    "f",
00102    "g",
00103    "h",
00104    "i",
00105    "j",
00106    "k",
00107    "l",
00108    "m",
00109    "n",
00110    "o",
00111    "p",
00112    "q",
00113    "r",
00114    "s",
00115    "t",
00116    "u",
00117    "v",
00118    "w",
00119    "x",
00120    "y",
00121    "z",
00122    "{",
00123    "|",
00124    "}",
00125    " ̄",
00126 };
00127 
00128 char *FullWideCharListByLang_TW[FULLWIDE_CHAR_NUM] = {
00129    "!",
00130    "〃",
00131    "#",
00132    "$",
00133    "%",
00134    "&",
00135    "′",
00136    "(",
00137    ")",
00138    "﹡",
00139    "+",
00140    ",",
00141    "-",
00142    ".",
00143    "/",
00144    "0",
00145    "1",
00146    "2",
00147    "3",
00148    "4",
00149    "5",
00150    "6",
00151    "7",
00152    "8",
00153    "9",
00154    ":",
00155    ";",
00156    "〈",
00157    "=",
00158    "〉",
00159    "?",
00160    "@",
00161    "A",
00162    "B",
00163    "C",
00164    "D",
00165    "E",
00166    "F",
00167    "G",
00168    "H",
00169    "I",
00170    "J",
00171    "K",
00172    "L",
00173    "M",
00174    "N",
00175    "O",
00176    "P",
00177    "Q",
00178    "R",
00179    "S",
00180    "T",
00181    "U",
00182    "V",
00183    "W",
00184    "X",
00185    "Y",
00186    "Z",
00187    "【",
00188    "\",
00189    "】",
00190    "︿",
00191    "_",
00192    "‵",
00193    "a",
00194    "b",
00195    "c",
00196    "d",
00197    "e",
00198    "f",
00199    "g",
00200    "h",
00201    "i",
00202    "j",
00203    "k",
00204    "l",
00205    "m",
00206    "n",
00207    "o",
00208    "p",
00209    "q",
00210    "r",
00211    "s",
00212    "t",
00213    "u",
00214    "v",
00215    "w",
00216    "x",
00217    "y",
00218    "z",
00219    "{",
00220    "|",
00221    "}",
00222    "∼",
00223 };
00224 
00225 char PunctChars[PUNCT_CHAR_NUM] = {
00226    '!',   '"',   '$',   '&',   '\'',
00227    '(',   ')',   ',',   '.',
00228    ':',   ';',   '<',   '>',   '?',
00229    '@',   '\\',  '^',   '_'  
00230 };
00231 
00232 char *PunctCharListByLang_CN[PUNCT_CHAR_NUM] = {
00233    "!",
00234    "“",
00235    "¥",
00236    "─",
00237    "‘",
00238    "(",
00239    ")",
00240    ",",
00241    "。",
00242    ":",
00243    ";",
00244    "》",
00245    "《",
00246    "?",
00247    "@",
00248    "、",
00249    "…",
00250    "__",
00251 };
00252    
00253 char *PunctCharListByLang_TW[PUNCT_CHAR_NUM] = {
00254    "!",
00255    "“",
00256    "NT$",
00257    "─",
00258    "‘",
00259    "(",
00260    ")",
00261    ",",
00262    "。",
00263    ":",
00264    ";",
00265    "《",
00266    "》",
00267    "?",
00268    "@",
00269    "\",
00270    "…",
00271    "__",
00272 };
00273    
00274 FullWideChar_Struct FullWideCharListByLang[LANGS_NUM]; 
00275 PunctChar_Struct   PunctCharListByLang[LANGS_NUM]; 
00276 
00277 void qjbjpunct_init()
00278 {
00279    int lang_id, char_id;
00280 
00281    for (lang_id=0; lang_id<LANGS_NUM; lang_id++) {
00282        FullWideCharListByLang[lang_id].bInit = 0;
00283        for (char_id=0; char_id<FULLWIDE_CHAR_NUM; char_id++) {
00284           FullWideCharListByLang[lang_id].QjStr[char_id] = NULL;
00285        }
00286 
00287        PunctCharListByLang[lang_id].bInit = 0;
00288        for (char_id=0; char_id<PUNCT_CHAR_NUM; char_id++) {
00289           PunctCharListByLang[lang_id].PunctStr[char_id] = NULL;
00290        }
00291    }
00292 }
00293 
00294 void qjbjpunct_done()
00295 {
00296    int lang_id, char_id;
00297    char *str;
00298 
00299    for (lang_id=0; lang_id<LANGS_NUM; lang_id++) {
00300        FullWideCharListByLang[lang_id].bInit = 0;
00301        for (char_id=0; char_id<FULLWIDE_CHAR_NUM; char_id++) {
00302           str = (char *)FullWideCharListByLang[lang_id].QjStr[char_id];
00303           if (str != NULL) free(str);
00304        }
00305 
00306        PunctCharListByLang[lang_id].bInit = 0;
00307        for (char_id=0; char_id<PUNCT_CHAR_NUM; char_id++) {
00308           str = (char *)PunctCharListByLang[lang_id].PunctStr[char_id];
00309           if (str != NULL) free(str);
00310        }
00311    }
00312 }
00313 
00314 void getline(FILE *fd, char *line)
00315 {
00316    int line_ptr;
00317    char line_buf[256], *ptr;
00318 
00319    line_ptr = 0;
00320    line[0] = '\0';
00321 
00322    /* get line with no space */
00323    while(fgets(line_buf, 255, fd) != NULL) {
00324        ptr = line_buf;
00325 
00326        /* skip space keys */
00327        while(*ptr && isspace(*ptr)) ptr++;
00328 
00329        /* if is space line, get new line */
00330        if (*ptr == '\n' || *ptr == '\0')
00331           continue;
00332 
00333        while(*ptr != '\n' && *ptr != '\0' && line_ptr < MAX_LINE_LEN) 
00334           line[line_ptr++] = *ptr++;
00335 
00336        while (isspace(line[line_ptr-1])) line_ptr--;
00337        line[line_ptr] = '\0';
00338 
00339        break;
00340    }
00341 }
00342 
00343 int read_qjbj_config_file(int lang_id)
00344 {
00345    char  file_name[256], line[MAX_LINE_LEN];
00346    char  ch, *kptr, *ptr, *lang_name;
00347    int  ch_pos, len;
00348    FILE  *fd;
00349 
00350    FullWideCharListByLang[lang_id].bInit = 1;
00351 
00352    lang_name = (char *)get_langname_from_langid(lang_id);
00353    KOLE_LOG (LOGDEST_STDOUT, "lang_name:%s\n", lang_name);
00354    sprintf(file_name, "%s/%s", LE_IME_MODULES_DIR, QJBJ_FILE_NAME);
00355    KOLE_LOG (LOGDEST_STDOUT, "file_name:%s\n", file_name);
00356 
00357    fd = fopen(file_name, "r");
00358    if (!fd) {
00359        KOLE_LOG (LOGDEST_STDOUT, "Can not open the file:%s\n", file_name);
00360        return(-1);
00361    }
00362 
00363    do {
00364        getline(fd, line);
00365 
00366        if (line[0] == '\0') break;
00367        if (line[0] == '#') continue;
00368        KOLE_LOG (LOGDEST_STDOUT, "line:%s#\n", line);
00369 
00370        kptr = ptr = line;
00371        while(*ptr && !isspace(*ptr)) ptr++;
00372        if (!(*ptr)) continue;
00373 
00374        *ptr++ = '\0';
00375 
00376        len = strlen(kptr);
00377        if (len > 2) continue;
00378 
00379        if (len == 2) {
00380           if (*kptr == '\\')
00381               ch = *(kptr + 1);
00382           else
00383               continue;
00384        } else if (len == 1) {
00385           ch = *kptr;
00386        }
00387 
00388        /* skip space keys */
00389        while(*ptr && isspace(*ptr)) ptr++;
00390        if (!(*ptr)) continue;
00391 
00392        ch_pos = ch - 0x21;
00393        FullWideCharListByLang[lang_id].QjStr[ch_pos] = (char *)strdup(ptr);
00394 
00395    } while (1);
00396 
00397    fclose(fd);
00398    return(0);
00399 }
00400 
00401 int read_punct_config_file(int lang_id)
00402 {
00403    char  file_name[256], line[MAX_LINE_LEN];
00404    char  ch, *kptr, *ptr, *lang_name;
00405    int  i, ch_pos, len;
00406    FILE  *fd;
00407 
00408    PunctCharListByLang[lang_id].bInit = 1;
00409 
00410    lang_name = (char *)get_langname_from_langid(lang_id);
00411    sprintf(file_name, "%s/%s", LE_IME_MODULES_DIR, PUNCT_FILE_NAME);
00412    KOLE_LOG (LOGDEST_STDOUT, "file_name:%s\n", file_name);
00413 
00414    fd = fopen(file_name, "r");
00415    if (!fd) {
00416        KOLE_LOG (LOGDEST_STDOUT, "Can not open the file:%s\n", file_name);
00417        return(-1);
00418    }
00419 
00420    do {
00421        getline(fd, line);
00422 
00423        if (line[0] == '\0') break;
00424        if (line[0] == '#') continue;
00425 
00426        kptr = ptr = line;
00427        while(*ptr && !isspace(*ptr)) ptr++;
00428        if (!(*ptr)) continue;
00429 
00430        *ptr++ = '\0';
00431 
00432        len = strlen(kptr);
00433        if (len > 2) continue;
00434 
00435        if (len == 2) {
00436           if (*kptr == '\\')
00437               ch = *(kptr + 1);
00438           else
00439               continue;
00440        } else if (len == 1) {
00441           ch = *kptr;
00442        }
00443 
00444        /* skip space keys */
00445        while(*ptr && isspace(*ptr)) ptr++;
00446        if (!(*ptr)) continue;
00447 
00448        ch_pos = -1;
00449        for (i=0; i<PUNCT_CHAR_NUM; i++) {
00450           if (ch == PunctChars[i]) {
00451               ch_pos = i;
00452               break;
00453           }
00454        }
00455        if (ch_pos == -1) continue;
00456        PunctCharListByLang[lang_id].PunctStr[ch_pos] = (char *)strdup(ptr);
00457    } while (1);
00458 
00459    fclose(fd);
00460    return(0);
00461 }
00462 
00463 char *get_qj_str(int lang_id, char ch)
00464 {
00465    int ch_pos;
00466    char *str;
00467 
00468    if (lang_id < 0 || lang_id > LANGS_NUM) 
00469        return(NULL);
00470 
00471    if (FullWideCharListByLang[lang_id].bInit == 0)
00472        read_qjbj_config_file(lang_id);
00473 
00474    ch_pos = ch - 0x21;
00475 
00476    if (ch_pos < 0 || ch_pos >= FULLWIDE_CHAR_NUM)
00477        return(NULL);
00478 
00479    str = FullWideCharListByLang[lang_id].QjStr[ch_pos];
00480 
00481    if (str != NULL) return(str);
00482 
00483    if (lang_id == LANG_ZH_CN) 
00484        return(FullWideCharListByLang_CN[ch_pos]);
00485    else if (lang_id == LANG_ZH_TW || lang_id == LANG_ZH_HK)
00486        return(FullWideCharListByLang_TW[ch_pos]);
00487    else 
00488        return(NULL);
00489 }
00490 
00491 char *get_punct_str(int lang_id, char ch)
00492 {
00493    int i, ch_pos;
00494    char *str;
00495 
00496    if (lang_id < 0 || lang_id > LANGS_NUM) 
00497        return(NULL);
00498 
00499    if (PunctCharListByLang[lang_id].bInit == 0)
00500        read_punct_config_file(lang_id);
00501 
00502 
00503    ch_pos = -1;
00504    for (i=0; i<PUNCT_CHAR_NUM; i++) {
00505        if (ch == PunctChars[i]) {
00506           ch_pos = i;
00507           break;
00508        }
00509    }
00510    if (ch_pos == -1)
00511        return(NULL);
00512 
00513    str = PunctCharListByLang[lang_id].PunctStr[ch_pos];
00514 
00515    if (str != NULL) return(str);
00516 
00517    if (lang_id == LANG_ZH_CN) 
00518        return(PunctCharListByLang_CN[ch_pos]);
00519    else if (lang_id == LANG_ZH_TW || lang_id == LANG_ZH_HK)
00520        return(PunctCharListByLang_TW[ch_pos]);
00521    else 
00522        return(NULL);
00523 }
00524