Back to index

glibc  2.9
tst-tlsmod2.c
Go to the documentation of this file.
00001 #include <stdio.h>
00002 
00003 #include <tls.h>
00004 
00005 #include "tls-macros.h"
00006 
00007 
00008 COMMON_INT_DEF(foo);
00009 
00010 
00011 int
00012 in_dso (int n, int *caller_foop)
00013 {
00014  int *foop;
00015  int result = 0;
00016 
00017  puts ("foo");          /* Make sure PLT is used before macros. */
00018  asm ("" ::: "memory");
00019 
00020  foop = TLS_GD (foo);
00021 
00022  if (caller_foop != NULL && foop != caller_foop)
00023   {
00024    printf ("callers address of foo differs: %p vs %p\n", caller_foop, foop);
00025    result = 1;
00026   }
00027  else if (*foop != n)
00028   {
00029    printf ("foo != %d\n", n);
00030    result = 1;
00031   }
00032 
00033  *foop = 16;
00034 
00035  return result;
00036 }